The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Quan tâm đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
02/07/2020 - Lượt xem: 89
Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với phát triển hợp tác xã có nhiều chuyển biến tích cực; số lượng, quy mô và chất lượng hoạt động của hợp tác xã ngày càng nâng lên, hiệu quả sản xuất, kinh doanh từng bước được cải thiện; kinh tế tập thể của tỉnh nói chung, hợp tác xã nói riêng bước đầu đạt được nhiều kết quả và cơ bản thực hiện được mục tiêu đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã.

Hội nghị triển khai các mô hình HTX kiểu mới. Ảnh: Đăng Vũ

Xác định việc phát triển hợp tác xã là một trong những nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, ngày sau khi có Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, cấp ủy, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Đồng thời, chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh, cấp huyện và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của các ban chỉ đạo. Hướng dẫn các địa phương triển khai công tác giải thể bắt buộc hoặc tự nguyện đối với các hợp tác xã chưa chuyển đổi, các hợp tác xã yếu kém và không còn khả năng củng cố. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 01 Liên hiệp hợp tác xã (Hợp tác xã Tinh dầu Bạc Hà Tây Bắc Gia Lai) và 269 hợp tác xã với 17.568 thành viên tham gia, tăng 60,6% so với năm 2017; giải quyết việc làm cho 1.822 lao động. Đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 156/220 đơn vị hành chính cấp xã có hợp tác xã, đạt 71%.

Nhằm tạo điều kiện, cơ hội để các hợp tác xã phát triển, tỉnh đã luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Đến nay, đã hỗ trợ 19 hợp tác xã tham gia các hội chợ Xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu tại thành phố Hà Nội (02 đợt) và Thành phố Hồ Chí Minh (01 đợt), với tổng kinh phí hỗ trợ là 550 triệu đồng. Năm 2019, hỗ trợ cho 12 hợp tác xã tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh với tổng kinh phí 45,5 triệu đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn gồm các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trong đó có các hợp tác xã nông nghiệp) tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh, như: Hội chợ OCOP tại tỉnh Bến Tre; Hội chợ Xúc tiến thương mại và công nghệ hợp tác xã tại Thành phố Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ các hợp tác xã vay vốn tín dụng để sản xuất, kinh doanh được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; nhất là việc triển khai vay vốn thông qua hình thức Tổ liên kết, hiện có 1.836 tổ liên kết với số vốn hơn 3.655 tỷ đồng. Ngoài ra, có 02 huyện đã sử dụng ngân sách của địa phương cho 02 hợp tác xã vay không tính lãi 687,1 triệu đồng. Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện luân phiên hỗ trợ vốn cho các thành viên hợp tác xã vay giải quyết việc làm trong thời hạn 03 năm, với tổng số vốn cho vay 360 triệu đồng, thông qua ủy thác tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thực tế cho thấy, phát triển các hợp tác xã trong thời điểm hiện nay chắc chắn không thể tách rời việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới. Xác định được yếu tố quan trọng đó, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất của các hợp tác xã. Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hợp tác xã, như: Hướng dẫn việc xây dựng, bảo hộ, phát triển các sản phẩm chủ lực thế mạnh của tỉnh; hỗ trợ giới thiệu kết nối cung - cầu công nghệ đối với các ứng dụng khoa học và kỹ thuật mới, tiên tiến (công nghệ tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt; công nghệ sinh học; công nghệ sản xuất nấm, trồng cây dược liệu, nông nghiệp hữu cơ…). Đến nay, Rau An Khê - Gia Lai, Gạo Phú Thiện - Gia Lai đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận. Tổ chức Hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án và các thông tin khoa học và công nghệ cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để áp dụng vào thực tế sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các hợp tác xã thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020. Một số địa phương, như: Thành phố Pleiku, thị xã An Khê đã chủ động bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ cho các hợp tác xã đổi mới công nghệ.

Nhìn chung, với những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, đến nay, kinh tế tập thể của tỉnh nói chung, hợp tác xã nói riêng bước đầu đạt được những kết quả tích cực và cơ bản thực hiện được mục tiêu đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã. Hợp tác xã tiếp tục khẳng định vai trò, sự cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các hợp tác xã đã chuyển đổi mô hình hoạt động theo quy định, ngày càng tăng quy mô, mở rộng sản xuất, kinh doanh; từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của thành viên.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG