The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Phấn đấu đạt tổng thu ngân sách từ 5.000 tỷ đồng trở lên
09/10/2019 - Lượt xem: 302
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phấn đấu đạt tổng thu ngân sách đạt từ 5.000 tỷ đồng trở lên.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nội dung sau: Cục thuế tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý thuế trên địa bàn. Phối hợp với các sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và đẩy nhanh tiến độ thu hồi tiền thuế nợ đọng; đề ra các giải pháp thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách Nhà nước.

Ảnh minh họa

 

Cùng với đó, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường;  Tài chính;  Kho bạc Nhà nước tỉnh; Công an tỉnh; Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao Thông - Vận tải;  thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong việc xây dựng các quy chế phối hợp liên ngành, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan, căn cứ Chỉ thị, khẩn trương tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2019. Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum và các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị. Định kì tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh vào ngày 30 hàng tháng.

Hoàng Liên

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG