The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội
25/02/2021 - Lượt xem: 221
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

 Chính quyền các cấp đã quan tâm phối hợp và tạo điều kiện để mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện công tác giám sát và phản biện theo kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện được thực hiện thường xuyên thông qua các hội nghị giao ban hằng quý của Thường trực Tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Qua đó, phản ánh rõ nét việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề bức xúc nảy sinh từ cơ sở, từ đó đưa, ra những đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả hơn.

Tính riêng năm 2020, các cơ quan cấp tỉnh đã tiến hành giám sát 07 nội dung, với 54 cuộc giám sát. Trong đó, có 06 nội dung thực hiện theo Thông báo số 1908-TB/TU, ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Thường trực Tỉnh ủy về nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, với 37 cuộc giám sát tại các sở, ngành, ủy ban nhân dân huyện, xã, các trường học; 01 nội dung với 17 cuộc giám sát theo Thông báo số 1942-TB/TU, ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Thường trực Tỉnh ủy về bổ sung nội dung giám sát năm 2020 của Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Đối với cấp huyện: 17/17 huyện, thị xã, thành phố triển khai 296 cuộc giám sát (giảm 62 cuộc so với năm 2019, nguyên nhân chủ yếu do tập trung công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp). Đối với cấp xã: Triển khai 320 cuộc giám sát (tăng 196 cuộc so với năm 2019, nguyên nhân chủ yếu là do bên cạnh những nội dung giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã tập trung giám sát việc chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19).   

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Mặt trận Tổ quốc về các nội dung giám sát năm 2020

Năm 2020, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được hơn 100 cuộc. Qua giám sát, đã phát hiện những sai sót trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tại địa phương, cơ sở để đề nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết (một số huyện làm tốt như: Mang Yang, Ia Pa, Phú Thiện, Đak Đoa). Hiện nay, toàn tỉnh có 1.605 tổ hòa giải, với 8.025 hòa giải viên, trong năm qua, đã hòa giải thành 425/450 vụ việc, chủ yếu là các mâu thuẫn nhỏ phát sinh từ xóm, làng, gia đình, dòng tộc. Thông qua hòa giải, đã góp phần quan trọng vào phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật; giữ vững trật tự xã hội, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó (một số huyện làm tốt, như: Mang Yang, Kbang, Kông Chro).

Trong quá trình giám sát, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát cung cấp thông tin, tài liệu về các vấn đề có liên quan đến nội dung giám sát để phục vụ công tác giám sát. Sau giám sát, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đều gửi báo cáo kết quả giám sát bằng văn bản đến cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng chỉ đạo đối tượng giám sát thực hiện những kiến nghị theo quy định. Đồng thời, định kỳ 6 tháng và hằng năm, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp báo cáo kết quả giám sát với cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp để các cơ quan, tổ chức được báo cáo cho ý kiến về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Du lịch Gia Lai
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG