The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế
07/04/2020 - Lượt xem: 91
UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu lãnh đạo Sở Kế hoạch- Đầu tư phối hợp với các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Văn hóa-Thể thao- Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước...đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với việc tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu: GRDP, thu ngân sách nhà nước, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu... từ đó cần đề xuất giải pháp, đồng thời phải nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm, vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 đã đề ra.

 

Ngành du lịch chịu sự tác động không nhỏ từ dịch Covid-19. Ảnh: M.Thi
Ngành du lịch chịu sự tác động không nhỏ từ dịch Covid-19. Ảnh: M.Thi

Bên cạnh, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ( tình hình huy động vốn, trả lương cho người lao động, tiêu thụ sản phẩm...) để đề xuất tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất kinh doanh duy trì hoạt động.

Theo GLO

https://baogialai.com.vn/channel/722/202004/gia-lai-danh-gia-tac-dong-cua-dich-covid-19-den-phat-trien-kinh-te-5676844/

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG