The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: 2.712 biên chế công chức được giao trong năm 2020.
10/09/2019 - Lượt xem: 614
Trên cơ sở Tờ trình số 1900/TTr-UBND về việc trình quyết định biên chế công chức năm 2020; tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI) đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh Gia Lai.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI thông qua Nghị quyết.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2020 là: 2.712 biên chế, giảm 59 biên chế công chức so với biên chế năm 2019. Các cơ quan cấp tỉnh được giao 1.313 biên chế (trong đó số biên chế được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chiếm gần một nửa là 494 biên chế); các cơ quan cấp huyện được giao 1.399 biên chế.

Cơ sở để phân bổ biên chế năm 2020 cho các cơ quan, địa phương vẫn tiếp tục thực hiện căn cứ các tiêu chí quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-Cp và theo lộ trình tinh giản biên chế đã được Thường trực Tỉnh ủy xem xét thống nhất và Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2015 – 2021.

Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG