The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Dự kiến nội dung chi hòa giải tại tòa
13/10/2020 - Lượt xem: 98
Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

 

 

Ảnh minh họa

Theo dự thảo Thông tư, đối tượng áp dụng là: Tòa án nhân dân các cấp, hòa giải viên tại Tòa án, các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại tòa án; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hòa giải, đối thoại tại tòa án theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

 

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước (trừ một số trường hợp) và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

 

Nội dung chi, mức chi kinh phí thực hiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án gồm:

 

Chi tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại, Thư ký Tòa án phục vụ hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

 

Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho Hòa giải viên theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

 

Chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông về hoạt động hòa giải: Căn cứ nội dung, nhiệm vụ truyền thông về hoạt động hòa giải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và giao nhiệm vụ theo quy định, Tòa án nhân dân các cấp chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, nội dung truyền thông đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao;

 

Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

 

Chi thù lao cho hòa giải viên: Mức chi thù lao cho Hòa giải viên thực hiện theo quy định của Chính phủ…

 

Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tòa án nhân dân các cấp lập dự toán chi tiết kinh phí hòa giải, đối thoại tại tòa án; tổng hợp chung trong dự toán chi hoạt động thường xuyên của cơ quan tòa án; gửi Tòa án Nhân dân tối cao để tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên gửi Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Du-kien-noi-dung-chi-hoa-giai-tai-toa/410188.vgp

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư

Niềm vui từ con đường mới

Nhà vườn vào vụ hoa cúc Tết

Phục dựng lễ cúng giọt nước của người Jrai

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG