The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đề nghị ứng vốn để thực hiện một số dự án quan trọng, cấp bách
05/05/2018 - Lượt xem: 530
Sau khi rà soát, hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai có một số dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương quan trọng, cấp bách, có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuy nhiên, việc phân bổ vốn kéo dài trong giai đoạn 2016 - 2020.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét đồng ý cho tỉnh được ứng vốn từ ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện sớm hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng. Hằng năm cứ vào số vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho các dự án theo chương trình mục tiêu, tỉnh sẽ bố trí hoàn ứng cho ngân sách tỉnh.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG