The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19
23/03/2020 - Lượt xem: 166
Từ đầu năm đến nay, cấp ủy cấp huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa, tiếp tục thực hiện đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2019 - 2020. Tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2020 theo chỉ tiêu phân bổ của tỉnh; thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới và mô hình “Nông hội”.

Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, sử dụng ngân sách tiết kiệm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình. Chú trọng công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, ổn định thị trường giá cả, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm. Thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.  Bám sát chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai kế hoạch học tập; chủ động tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Chỉ đạo các ngành phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai quyết liệt các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, của tỉnh đề ra nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Thành phố Pleiku tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: N.Đ

Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng đảng ở các cấp, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch. Triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp ủy. Đẩy mạnh công tác dân vận, tăng cường bám, nắm tình hình cơ sở, tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, không để xảy ra tình hình phức tạp. Tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; đổi mới nội dung, phương thức nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thời gian đến, cấp ủy cấp huyện sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn nhân dân sản xuất vụ đông xuân; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống khô hạn; phòng, chống dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi, nhất là cúm A (H5N1), dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Quan tâm công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới kiểu mẫu và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế. Phát huy năng lực hoạt động của ngân hàng, giải quyết tốt nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân vốn và hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản năm 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm công tác điều tra, truy tố, xét xử, phòng, chống tham nhũng. Kiểm tra, rà soát giải quyết kịp thời các khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân, không để xảy ra tình trạng đơn, thư khiếu kiện vượt cấp.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch Covid-19 gây ra và các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 2020. Chỉ đạo các trường học thực hiện đầy đủ các hoạt động vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, nhất là ở các địa phương có điều kiện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội theo quy định. Xây dựng kế hoạch giảm nghèo, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG