The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai lần thứ XVII
16/06/2020 - Lượt xem: 350
Ngày 15/6, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự đại hội có đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt.

Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan nâng cao nhận thức chính trị, lập trường, quan điểm; tập trung cho công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chức năng, nhiệm vụ được giao để lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, quan tâm công tác tạo nguồn phát triển Đảng, công tác kiểm tra, giám sát. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Đảng ủy đã cùng với lãnh đạo cơ quan, ban chấp hành các đoàn thể phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, động viên toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong Đảng bộ nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hầu hết các đại biểu tham dự đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để triển khai thực hiện.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy khoá XVII gồm 05 đồng chí tiêu biểu cho năng lực, phẩm chất, trí tuệ của đảng viên trong toàn Đảng bộ để lãnh đạo Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, đồng chí Hoàng Thị Nguyệt Nga - Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy khóa XVII.

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”. Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy kêu gọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XVII Đảng bộ đề ra.

Đăng Vũ

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG