08/09/2019 - Lượt xem: 117
Xác định rõ việc củng cố tổ chức vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, phát triển các hội thành viên là nhiệm vụ thường xuyên, Liên hiệp Hội đã tích cực chủ động làm việc với các sở, ngành và địa phương để vận động thành lập một số hội chuyên ngành và rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của một số hội khoa học kỹ thuật nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội thành viên.

Đến nay, toàn tỉnh có cơ quan Liên hiệp Hội. Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Văn phòng, 02 ban và 01 Câu lạc bộ: Ban Khoa học - công nghệ và Tư vấn, phản biện; Ban Thông tin và Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; Câu lạc bộ trí thức KHCN, với tổng số cán bộ là 09 người. Trong đó, có 02 cán bộ hưu (Chủ tịch và Phó Chủ tịch), 06 biên chế được tỉnh giao và 01 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP để thực hiện nhiệm vụ. và 10 hội thành viên (gồm: Hội Đông Y, Hội Dược học, Hội Xây dựng, Hội Kiến trúc, Hội Luật gia, Hội Khuyến học, Chi hội Toán học, Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, Hiệp hội Hồ tiêu - Nông sản Chư Pưh, Hội Sinh vật cảnh thị xã An Khê) với 4.100 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ, nông nghiệp, giao thông, xây dựng, văn hóa, y tế, giáo dục.... Nhiệm kỳ I (2006 - 2011), Ban Chấp hành Liên hiệp Hội có 23 người, 11 hội thành viên với 7.000 hội viên; nhiệm kỳ II (2011 - 2016), có 36 người, 14 hội thành viên với 9.200 hội viên; nhiệm kỳ III (2016-2021), có 40 người, 15 hội thành viên, tuy nhiên, qua rà soát thực tế có 05 hội thành viên thông báo không còn hoạt động (Hội Làm vườn, Hội Nuôi ong, Hội Điều dưỡng, Chi hội kết cấu - công nghệ và xây dựng, Hội Y dược học). 

Ảnh minh họa

Lãnh đạo các hội thành viên cơ cấu vào Ban Chấp hành Liên hiệp Hội được phân công nhiệm vụ phù hợp theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Ban Chấp hành Liên hiệp Hội và các hội thành viên, các nhà khoa học đã chủ động, tích cực tham gia các hội đồng khoa học cấp tỉnh, cấp sở, ngành; tham gia các hội nghị, hội thảo do tỉnh, các ngành, địa phương tổ chức; tham gia nhiều ý kiến tư vấn, phản biện có chất lượng, góp phần quan trọng vào việc tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số hội đã huy động trí thức đang công tác và trí thức đã nghỉ hưu tham gia tư vấn, phản biện các đề án phát triển kinh tế - xã hội; hội viên các hội khoa học chuyên ngành của tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, đã chủ động hợp tác với các cấp, các ngành, các địa phương trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sự phát triển của tỉnh, của địa phương.

Liên hiệp Hội ngày càng khẳng định vị thế là cơ quan tập hợp đội ngũ trí thức của tỉnh tham gia diễn đàn trao đổi thông tin đáng tin cậy, chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội thành viên và các hội viên. Thường xuyên chăm lo phổ biến kiến thức, nâng cao nghiệp vụ cho các hội thành viên, hội viên. Tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên tham gia các đợt tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm, dự hội nghị, hội thảo về nghiệp vụ chuyên môn, khoa học công nghệ do Liên hiệp Hội Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh tổ chức; đồng thời, hỗ trợ hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Hầu hết các hội thành viên hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thể hiện rõ nét vai trò, tính chất của các hội nghề nghiệp. Nhiều hội viên của các hội thành viên là công chức, viên chức, nhà quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh… đây là lực lượng trí thức quan trọng trong khối liên minh công - nông - trí thức của tỉnh; là các chủ thể thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, chuyển giao kỹ thuật, góp phần áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đời sống, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phương Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2311023230
THB751.1782.44
SGD16992.1717177.76
SEK2438.252499.63
SAR6163.516405.36
RUB365.08406.81
NOK2505.462584
MYR5544.775616.55
KWD76107.2579093.6
KRW18.9820.5
JPY210.57216.73
INR326.93339.76
HKD2945.382989.49
GBP30460.4530731.63
EUR25659.7226430.39
DKK3400.153506.73
CHF23409.2623807.37
CAD17451.1517747.94
AUD15797.4216066.08
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG