The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Công đoàn các cấp tích cực tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền
01/07/2020 - Lượt xem: 73
Những năm qua, thực hiện các quy định của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh, công đoàn các cấp đã tích cực tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và đạt kết quả tích cực.

Để công tác tham gia, góp ý xây dựng Đảng theo Quyết định số 218-QĐ/TW được hiệu quả, các cấp công đoàn đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất và được các cấp ủy đảng rất quan tâm, đó là việc cơ cấu, kiện toàn cán bộ chủ chốt công đoàn tham gia vào các cấp ủy đảng như: tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng, 100% tổ chức cơ sở đảng đều có cơ cấu cán bộ công đoàn cơ sở tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, chi bộ; ở cấp tỉnh, huyện đều có cán bộ chuyên trách công đoàn tham gia vào cấp ủy các cấp. Về nội dung tham gia góp ý xây dựng Đảng là góp ý các dự thảo nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định, kết luận... có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn các cấp; việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đảng, cấp ủy, tổ chức đảng; mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên với đoàn viên công đoàn, người lao động; góp ý trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở địa phương tại các cuộc họp sinh hoạt chi bộ, sơ tổng kết năm…

Kết quả, đoàn viên công đoàn, người lao động đã tham gia nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo nghị quyết, kết luận của tổ chức Đảng các cấp, nhất là qua việc đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Đảng như: đánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư (khoá X) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp (nay được Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục lãnh đạo bằng Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019); Chỉ thị số 29-CT/TW ngày  18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ... Qua đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lựa chọn những đoàn viên công đoàn ưu tú, nhân tố điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, giới thiệu cấp ủy xem xét, kết nạp Đảng. Từ năm 2014 đến nay, có 5.992 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trong một lần làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: N.Đ

Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 218-QĐ/TW được công đoàn các cấp tích cực triển khai thực hiện. Bên cạnh cán bộ công đoàn chuyên trách là Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ công đoàn thường được cơ cấu những người có am hiểu về nghiệp vụ chuyên môn, tinh thông nghề nghiệp, trong đó có cán bộ cấp lãnh đạo đơn vị, trưởng, phó trưởng các phòng ban, chuyên môn nghiệp vụ.

Việc tham gia góp ý xây dựng chính quyền ở các cấp công đoàn được triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó tập trung bằng hình thức lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ công chức, viên chức (đối với cơ quan, đơn vị) và hội nghị người lao động (tại các doanh nghiệp), các hình thức khác như tọa đàm, hội nghị, cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý, sơ kết 6 tháng, năm và qua các lớp tập huấn về các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, tham gia góp ý qua các cuộc tiếp xúc cử tri…; bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ được đề bạt cấp trưởng, phó phòng, ban trở lên. Các ý kiến tham gia góp ý đều thẳng thắn, dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính xây dựng cao. Qua đó các chế độ, tâm tư nguyện vọng của người lao động, đoàn viên công đoàn đến phản ánh được giải quyết cơ bản thỏa đáng, đảm bảo tính dân chủ, hiệu quả, minh bạch. Cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng thông thoáng, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức cởi mở, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, huyện ...

Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian đến, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục phát huy cao nhất quyền làm chủ, tính dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nói chung và công nhân, viên chức, lao động nói riêng, tăng cường đồng thuận xã hội,  góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG