The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Chú trọng bảo tồn và phát huy di sản văn hóa
18/02/2021 - Lượt xem: 121
Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Huyện Ia Pa tổ chức 2 lớp truyền dạy cồng chiêng; Huyện Chư Pưh tổ chức 2 lớp truyền dạy cồng chiêng cho 70 học viên; Huyện Ia Grai tổ chức thành công Lễ đón nhận di tích cấp tỉnh Bến đò A Sanh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện phong trào “Mỗi cơ sở hội duy trì một hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao”; năm 2020, trên cơ sở đó, các cấp hội thành lập được 45 mô hình, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, điển hình là các mô hình câu lạc bộ: Cồng chiêng nữ, múa xoang, phụ nữ với nhạc cụ dân tộc…

Năm 2020, tỉnh có 03 di tích được xếp hạng, nâng tổng số di tích xếp hạng trên địa bàn tỉnh lên 26 di tích (14 di tích Quốc gia, 12 di tích cấp tỉnh). Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn sử thi Bahnar; xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị công nhận bảo vật Quốc gia Bộ rìu tay sơ kỳ đá cũ tại thị xã An Khê; tổ chức phục dựng một số lễ hội truyền thống, như: Lễ cúng cầu mưa, Lễ cúng giọt nước, Lễ cúng bến nước, Lễ cưới truyền thống… Công tác bảo tồn tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm và tạo điều kiện bằng hình thức mở các lớp bồi dưỡng tiếng Jrai, Bahnar cho cán bộ, công chức và người lao động. Các lễ hội truyền thống kết hợp biểu diễn cồng chiêng, xoang, như: Lễ bỏ mả, Mừng nhà Rông, Mừng lúa mới, Mừng chiến thắng… đã duy trì được bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.

Di tích Tây Sơn - Thượng đạo tại thị xã An Khê.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa và công sở văn hóa luôn duy trì ở mức cao. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” có nhiều khởi sắc, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2019 có 70/182 xã); 97 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả xây dựng nông thôn mới đã góp phần đưa diện mạo các thôn, làng ngày càng khang trang, cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, khu dân cư văn hóa, hộ gia đình văn hóa tăng dần qua các năm.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, tỉnh đã chỉ đạo ngành văn hóa có các hoạt động góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, trong đó chú trọng đưa các sản phẩm văn học, nghệ thuật, các chương trình biểu diễn nghệ thuật… đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm truyền bá sâu rộng các giá trị văn hóa về cơ sở; đảm bảo cho nhân dân được tham gia sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa tốt đẹp và tự tổ chức các hoạt động văn hóa mang tính cộng đồng.

Thời gian đến, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể các dân tộc trong tỉnh. Hệ thống hóa và giới thiệu về các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hành vi phi văn hóa, nhất là các hoạt động kinh doanh các sản phẩm văn hóa, quảng cáo, karaoke, các hành vi mua bán, lấn chiếm lòng lề đường làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, môi trường sinh thái, mất an toàn giao thông. Quản lý tốt các hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật...

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Du lịch Gia Lai
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG