The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Chư Pưh: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt một số kết quả tích cực
29/03/2020 - Lượt xem: 105
Trong quý I năm 2020, Huyện ủy Chư Pưh luôn bám sát chương trình, kế hoạch đề ra và yêu cầu, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, trong đó kinh tế - xã hội đã đạt được một số kết quả tích cực.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân trồng và chăm sóc các loại cây trồng vụ Đông xuân năm 2019 - 2020 đảm bảo nghị quyết đề ra; đến nay, toàn huyện gieo trồng 1.692 ha, đạt 98,67% kế hoạch. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, để chuyển đổi các loại cây trồng phù hợp năm 2020; tiếp tục thực hiện chương trình tái canh cây cà phê đủ điều kiện; tổ chức thành công 02 Hội nghị trực tuyến về các giải pháp phát triển hợp tác xã, Nông hội và chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phấm giai đoạn 2018 - 2020. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng, chống các loại sâu, bệnh hại trên cây trồng, chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại. Thành lập tổ điều tiết nước và vận động nhân dân nạo vét kênh mương, tưới nước tiết kiệm, không để xảy ra tình trạng thiếu nước, không có diện tích cây trồng bị hạn.

 

Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện là 54.879 con đạt 76,84 % so với kế hoạch, 87,45% so với cùng kỳ 2019. Tổng đàn gia cầm 66.205 con, đạt 96,18 % so với kế hoạch, đạt 104,25 % so với cùng kỳ 2019. Hướng dẫn nhân dân gia cố chuồng trại, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ; vệ sinh khử trùng, tiêu độc đợt 1 năm 2020. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục thực hiện; tiến hành lồng ghép, phân bổ các nguồn lực để đầu tư xây dựng Nông thôn mới theo Đề án đã được phê duyệt; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ công bố xã Ia Rong, làng Tao Kó, xã Ia Rong và làng Thơ Nhueng, xã Ia Phang đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch trồng rừng.

Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai và tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giải quyết 63 hồ sơ, đạt 50,4% so với cùng kỳ; chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất 88 hồ sơ; chuyển mục đích sử dụng đất đã giải quyết 02 hồ sơ; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 20 hồ sơ; triển khai công tác thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020; hoàn thành công tác lập Kế hoạch sử dụng đất, kiểm kê đất năm 2020. Hoạt động thương mại - dịch vụ tương đối ổn định, giá trị công nghiệp - xây dựng cơ bản (giá so sánh năm 2010) ước đạt 298,27 tỷ đồng đạt 26,77% kế hoạch năm, đạt 115,61% so với cùng kỳ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh, thương mại đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Thu ngân sách trên địa bàn được tập trung chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều biện pháp, giải pháp ngay từ đầu năm để phấn đấu đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2020 là 95,782 tỷ đồng, đạt 27,84% Kế hoạch tỉnh, đạt 27,36% Kế hoạch huyện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Chư Pưh về phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Nguyễn Đông

Văn hóa – xã hội đạt một số kết quả nhất định, chỉ đạo ủy ban nhân dân huyện có văn bản để các trường cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần của Tỉnh ủy; đồng thời, tuyên truyền cấp ủy, chính quyền phối hợp gia đình quản lý tốt học sinh, con em trong thời gian nghỉ học. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để triển khai vệ sinh trường học. Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 gây ra. Hoạt động thông tin tuyên truyền bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn tích cực được triển khai, tiến hành rà soát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn; quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách, người có công và công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện, chi trả kịp thời chế độ hằng tháng cho các đối tượng thụ hưởng.

Về nhiệm vụ quý II/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong năm 2019; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách năm 2020; triển khai cho các cơ quan, đơn vị đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tích cực chỉ đạo phòng, chống hạn tuyên truyền nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, chuyển đổi cây trồng vùng hạn. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi cây trồng liên kểt sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông. Thường xuyên kiểm tra, dự báo tình hình sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng trong vụ Mùa; hướng dân các hộ dân chăn nuôi, gia cố lại chuồng trại, tăng cường thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm để tăng sức đề kháng, đảm bảo đàn vật nuôi phát triển ổn định, không để dịch bệnh xảy ra. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra theo Kế hoạch. Thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước một cách chủ động, tích cực; xây dựng các biện pháp cụ thể để phấn đấu thu ngân sách năm 2020 đạt kế hoạch; bảo đảm chi ngân sách nhà nước hiệu quả và theo dự toán được giao. Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Triển khai đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng cơ bản năm 2020.

Tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 theo hướng dần của ngành y tế; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Thực hiện tốt luật an toàn giao thông đường bộ. Tiếp tục thực hiện việc xây dựng các trường chuẩn quốc gia và nâng mức độ chuẩn theo kế hoạch…

Minh Đức

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG