The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh
26/10/2019 - Lượt xem: 241
Những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Hằng năm, tỉnh đều ban hành các kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP; qua đó, chỉ đạo cụ thể cho các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp để đạt được chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện theo từng địa bàn, lĩnh vực. Trong 03 năm qua, các cấp, các ngành có nhiều nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh. Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Năm 2016, PCI của tỉnh đạt 57,42 điểm, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành, xếp thứ 03 khu vực Tây nguyên. Năm 2017, PCI của tỉnh đạt 60,91 điểm, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành, xếp thứ 03 khu vực Tây Nguyên, tăng 03 bậc so với năm 2016. Năm 2018, PCI của tỉnh đạt 63,08 điểm, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành, tăng 10 bậc so với năm 2017 và xếp thứ 02 khu vực Tây Nguyên (Lâm Đồng xếp thứ 27, Đak Lak xếp thứ 40, Kon Tum xếp thứ 59 và Đak Nông xếp thứ 63). 


Cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn (trong hình là dự án phát triển du lịch tại Kbang). Ảnh: Nguyễn Đông
 

Hằng năm, tỉnh tổ chức hội nghị về phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để phân tích nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tăng, giảm điểm của 10 chỉ số thành phần. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch hành động để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của những năm tiếp theo, đồng thời, phân công nhiệm vụ chủ trì 10 chỉ số thành phần và các chỉ số con cho từng sở, ngành có liên quan. Trên cơ sở đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao nhận thức của từng cá nhân trong nỗ lực, cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương, với mục tiêu bám sát những vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay; từ đó hướng đến việc thay đổi cách thức quản lý xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo, phục vụ nhằm từng bước cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nhiều nhà đầu tư đến với tỉnh và quan trọng nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Gia Lai tổ chức giao nhận quân năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm

Gia Lai: Hiệu quả công tác tuyển quân trong vùng đồng bào có đạo

Đầu Xuân trẩy hội ở An Khê

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG