The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra
03/12/2019 - Lượt xem: 301
Nhờ sự quyết tâm, đoàn kết thống nhất, bám sát hướng chỉ đạo, các văn bản của Trung ương, nghị quyết của các cấp và điều kiện thực tế của địa phương; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019 và đạt được nhiều kết quả tích cực; đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,16%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra

Theo báo cáo của Tỉnh ủy tại hội nghị lần thứ 20, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 của tỉnh ước đạt 8,16%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân đầu người đạt 49,8 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 28.521 tỷ đồng, bằng 99,93% kế hoạch, tăng 5,29% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo tỉnh cùng với Lãnh sự Thương mại, Giám đốc Văn phòng thương vụ Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn HBRE động thổ xây dựng dự án

Tổng diện tích gieo trồng đạt 533.441 ha, đạt 99,5% kế hoạch, giảm 0,46% so với năm 2018. Cơ cấu cây trồng được chuyển đổi phù hợp với lợi thế của địa phương và gắn với thị trường tiêu thụ. Đã chuyển đổi 659 ha đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với nhu cầu của thị trường; tái canh 2.561 ha cà phê, đạt 109,7% kế hoạch. Có 08 doanh nghiệp triển khai thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo mô hình cánh đồng lớn với 165 điểm xây dựng, tổng diện tích 8.841 ha, với 3.607 hộ tham gia.  

Chăn nuôi phát triển ổn định. Hiện nay, toàn tỉnh có 13 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô lớn với 205 trang trại (126 trại chăn nuôi heo, 26 trại bò, 53 trại gia cầm). Kịp thời triển khai các biện pháp phòng, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi; tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2019, toàn tỉnh có 15 huyện, thị xã, thành phố xảy ra bệnh dịch tả lợn Châu Phi, với 29.940 con mắc bệnh và tiêu hủy.

Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 21.123 tỷ đồng, tăng 7,26% so với cùng kỳ. Hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được nâng cao. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 11 cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, có 08 cụm công nghiệp đã giải phóng mặt bằng và đang đầu tư hạ tầng, thu hút 52 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, trong đó có 26 dự án đã đi vào hoạt động. Khu Công nghiệp Trà Đa hiện có 49 nhà đầu tư triển khai 55 dự án (có 04 dự án FDI). Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hiện có 27 nhà đầu tư triển khai 33 dự án. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Nam Pleiku

Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu, ngân hàng, du lịch tiếp tục có bước phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 70.060 tỷ đồng, đạt 102,58% kế hoạch, tăng 20,16% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 500 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 6,38% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 90 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, giảm 9,17% so với cùng kỳ; tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 37.000 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ, tổng dư nợ ước đạt 93.200 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 510 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 26.000 tỷ đồng, đạt 100% Nghị quyết, tăng 15,56% so với cùng kỳ. Các công trình, dự án vốn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch được phân bổ theo đúng quy định; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.908 tỷ đồng, bằng 100,06% Nghị quyết, tăng 8,86% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 12.547,6 tỷ đồng, bằng 102,2% dự toán tỉnh giao, tăng 8,86% so với cùng kỳ.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp

Trên cơ sở những kết quả đạt được về kinh tế năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã đề ra các giải pháp; đồng thời yêu cầu các lãnh đạo các địa phương đơn vị tiếp tục triển khai để hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2020 và hoàn thành các Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Phước Thành nêu lên một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành các khu lâm nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, sản xuất các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu có thế mạnh của tỉnh. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng tỷ trọng xuất khẩu qua chế biến đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh, gắn với xây dựng thương hiệu.

Chỉ đạo quyết liệt, liên tục, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế; bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp. Khuyến khích phát triển bền vững kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển có hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Hữu Trúc

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG