15/11/2017 - Lượt xem: 38
Từ mô hình sản xuất rau sạch trồng trong nhà màng, ngành Nông nghiệp và PTNT thị xã An Khê đang hướng nông dân sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP với giấc mơ sẽ xây dựng thành công thương hiệu rau cho vùng đất này.

Từ mô hình điểm

Khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp là điều kiện thuận lợi để thị xã An Khê phát triển nghề trồng rau xanh. Tuy nhiên, nhiều người vì chạy theo lợi nhuận đã không tuân thủ các quy trình, quy định về sản xuất khiến giá trị mặt hàng rau xanh không cao.