The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. An Khê: Chú trọng nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả
16/02/2020 - Lượt xem: 207
Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê xác định quyết tâm chính trị cao, bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và điều kiện thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Trong năm 2019, các chỉ tiêu chủ yếu của thị xã đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, trong đó có 15 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại -dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, thủy sản. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư theo hướng mở rộng và đồng bộ; công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự đô thị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2018; công tác phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, xây dựng làng nông thôn mới đạt nhiều kết quả khả quan.  

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức; thời tiết không thuận lợi, nắng hạn, giá cả mặt hàng không ổn định ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người nông dân trên địa bàn; việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa có nhiều chuyển biến; việc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 chậm; triển khai xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao còn lúng túng. Tiến độ thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2035 chậm; một số dự án đầu tư chậm triển khai, gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành thủ tục...

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm quan mô hình hợp tác xã kiểu mới tại thị xã An Khê. Ảnh: N.Đ

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nỗ lực phấn đấu, hành động quyết liệt, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI đã đề ra. Trong đó, Ban Chấp hành thị xã An Khê sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, của tỉnh, thị xã về phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng trưởng, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thị xã.

Tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (nhất là cây rau, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu...) theo chuỗi giá trị gắn với phát triển hợp tác xã với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng; triển khai các mô hình hợp tác xã kiểu mới, nông hội trên địa bàn thị xã; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả.

Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh công tác khuyến công và xúc tiến thương mại. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý giá cả, ổn định thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã An Khê đến năm 2035; tiến hành lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, chủ đầu tư triển khai các dự án đã đăng ký và thu hút đầu tư mới, nhất là thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, sản xuất sản phẩm từ nguồn nguyên liệu của địa phương. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp thị xã; khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động tại cụm công nghiệp thị xã.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến gỗ, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Chủ động đề ra các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, liên tục, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế; bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

  Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia, duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở. Đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực của xã hội vào lĩnh vực giáo dục và y tế. Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế trên địa bàn, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phân cấp ngành y tế và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thị xã. Tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ của đất nước, của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai Đề án bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa khu di tích Tây Sơn Thượng đạo và khảo cổ học gắn với phát triển du lịch; kêu gọi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

  Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chú trọng công tác giảm nghèo đối với các hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ và chất lượng lao động qua đào tạo gắn với giải quyết việc làm. Thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em…

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang dự Đại hội Đảng bộ xã Ia Boòng

Pleiku rực rỡ những con đường hoa

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tiếp nhận 24 công dân cách ly y tế

Gia Lai tổ chức giao nhận quân năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG