The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. [Infographic]

Tiến độ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025

8/20/2020 7:53:54 AMĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ
TỔNG SỐ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẠI HỘI THÍ ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI TRÀ
TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI TỔNG SỐ
ĐÃ ĐẠI HỘI CHƯA ĐẠI HỘI TỔNG SỐ ĐÃ ĐẠI HỘI
954 46 46 25 25  0 883 883 Hoàn thành

 

TIẾN ĐỘ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TỈNH,

NHIỆM KỲ 2020 -2025

TT

Đảng bộ huyện (tương đương)

Thời gian đại hội được

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt

Chưa đại hội Đã đại hội
1 Đảng bộ Huyện Phú Thiện (Đại hội điểm)
28/6 - 30/6/2020   1
  Đảng bộ Quân sự tỉnh 08/7 - 10/7/2020      1
3 Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh 13/7 - 14/7/2020    1
4 Đảng bộ Huyện Đăk Đoa (Đại hội thí điểm) 15/7 - 17/7/2020      1
5 Đảng bộ Huyện Mang Yang 21/7 - 23/7/2020     1
6 Đảng bộ Thị xã An khê 22/7 - 24/7/2020     1
7 Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh    22/7 - 24/7/2020       1
8 Đảng bộ Thị xã Ayun Pa 29/7 - 31/7/2020     1
9 Đảng bộ Huyện Kbang 02/8 - 04/8/2020     1
10 Đảng bộ Huyện Đăk Pơ 03/8 - 05/8/2020     1
11 Đảng bộ Huyện Chư Prông 03/8 - 05/8/2020    1 
12 Đảng bộ Thành phố Pleiku (Đại hội thí điểm) 04/8 - 06/8/2020
  
     1
13 Đảng bộ Huyện Đức Cơ 05/8 - 07/8/2020      1
14 Đảng bộ Công an tỉnh   10/8 - 11/8/2020    1
15 Đảng bộ Huyện Chư Păh 11/8 - 13/8/2020       1
16 Đảng bộ Huyện Krông Pa 12/8 - 14/8/2020    1
17 Đảng bộ Huyện Chư Sê 12/8 - 14/8/2020    1 
18 Đảng bộ Huyện Ia Pa  17/8 - 19/8/2020    1
19 Đảng bộ Huyện Kông Chro 17/8 - 19/8/2020    1
20 Đảng bộ Huyện Ia Grai 18/8 - 20/8/2020    1
21 Đảng bộ Huyện Chư Pưh  18/8 - 20/8/2020     1
TỔNG   0 21

 

LÊN ĐẦU TRANG