The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Tích cực chuẩn bị Đại hội Cựu chiến binh các cấp
12/07/2016 - Lượt xem: 1401
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Thông tri số 02-TT/TU về lãnh đạo Đại hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) diễn ra trong năm 2017.
Hội nghị quán triệt Chỉ thị 02/TC-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Cựu Chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.Ảnh: Anh Huy

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội; báo cáo đánh giá thực trạng tình hình và hoạt động của các cấp Hội trong nhiệm kỳ qua; làm rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Quán triệt và thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; bám sát chức năng, nhiệm vụ và thực tế phong trào của Hội, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường sự lãnh đạo trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của các cấp Hội, bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội trong tình hình mới.

Về thời gian đại hội, cấp xã và tương đương hoàn thành chậm nhất trong tháng 4-2017; cấp huyện và tương đương hoàn thành trong tháng 6-2017; cấp tỉnh hoàn thành trong quý III-2017.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG