Bộ trưởng Quốc phòng Canada chỉ trích Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Sajjan phản đối các yêu sách chủ quyền cùng hoạt động quân sự hóa phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.