The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Quan tâm lãnh đạo giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
12/07/2017 - Lượt xem: 1192
Chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng với 4,8 triệu người bị nhiễm, hàng trăm nghìn người trong số đó đã qua đời, hàng triệu người và cả con cháu của họ đang phải sống trong bệnh tật, nghèo khó do di chứng của chất độc da cam. Đối với tỉnh Gia Lai hiện nay có 13.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó có 6.000 nạn nhân trực tiếp và 7.000 nạn nhân gián tiếp.

Trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học và thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đặc biệt là Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành rà soát, điều tra các đối tượng bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.592 người/13.000 người được hưởng chế độ, chiếm 19,94%. Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh được thành lập và từng bước phát huy hiệu quả trong việc nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi sức khỏe cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam; bình quân mỗi năm tiếp nhận 32 nạn nhân, bước đầu có một số nạn nhân đã học chữ, học nghề... Ngoài chế độ, chính sách của Nhà nước, những năm qua, các cấp hội tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh (được trên 6 tỷ đồng). Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tăng gia sản xuất nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

Đồng thời, thực hiện tốt việc thăm hỏi, vận động, quyên góp hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong các dịp lễ, tết và các ngày kỷ niệm của đất nước như: Hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tăng gia, sản xuất với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; nhân dịp lễ, tết và Ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (10/8), đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên nạn nhân và hộ gia đình nạn nhân với số tiền trên 01 tỷ đồng; vận động, quyên góp hỗ trợ xây dựng mới 18 căn nhà với số tiền 900 triệu đồng; sửa chữa 27 căn nhà với số tiền 580 triệu đồng; tặng hàng trăm sổ tiết kiệm với số tiền gần 01 tỷ đồng; đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân trên 01 tỷ đồng; thực hiện chế độ điều dưỡng cho 887 lượt nạn nhân; thực hiện chế độ Bảo hiểm Y tế bình quân hằng năm cho 2.620 nạn nhân/năm; các doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ nuôi dưỡng suốt đời 30 cháu nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam 300.000 đồng/tháng...

Nhìn chung, qua 02 năm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học và thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Quan tâm, tạo điều kiện về quản lý nhà nước, hỗ trợ kinh phí, trụ sở, điều kiện làm việc để hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp hoạt động. Sự liên kết, phối hợp giữa các cấp hội với các ban, ngành chức năng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được duy trì. Các cấp hội đã bám sát cơ sở, gắn bó với hội viên, đẩy mạnh các hoạt động, từng bước đáp ứng nhu cầu, lợi ích thiết thực của nạn nhân, thu hút được sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và nhân dân. Vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện của hội ngày càng được khẳng định, với nhiều mô hình hoạt động phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

Trong thời gian đến, nhằm thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW, gắn với triển khai thực hiện tốt các nghị định, thông tư, hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành chức năng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Tăng cường huy động các nguồn lực trong xã hội để ủng hộ hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” và kêu gọi “Người người, nhà nhà, ngành ngành chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”. Phối hợp chặt chẽ với hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng bị phơi nhiễm chất độc hóa học trong và sau chiến tranh; quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức để hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp hoạt động có hiệu quả...

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Đak Đoa nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Biểu dương 400 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG