The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kết quả giám sát thực hiện Luật an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017
22/06/2017 - Lượt xem: 1174
Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-HĐND, ngày 25/4/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát thực hiện Luật an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 3/2017; từ ngày 17/5 đến ngày 02/6/2017, Đoàn đã khảo sát thực tế tại 20 cơ sở và giám sát trực tiếp tại huyện Chư Păh, Đak Đoa, thành phố Pleiku, Chi cụ an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với Chi cục Quản lý thị trường và các huyện còn lại.

Theo báo cáo kết quả giám sát, việc thực hiện Luật an toàn thực phẩm giai đoạn 2015 - 3/2017 trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Việc triển khai hệ thống văn bản về an toàn thực phẩm của Trung ương đến tỉnh cơ bản kịp thời, phù hợp với công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác phối hợp liên ngành và chuyên ngành về an toàn thực phẩm từng bước được nâng lên. Công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai có trọng tâm, trọng điểm vào các tháng cao điểm, dịp lễ tết, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người sản xuất, kinh doanh cũng như ý thức tự bảo vệ của người dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh làm thực phẩm ngày càng được nâng lên, điều kiện đảm bảo an toàn  thực phẩm dẫn được cải thiện, thực phẩm không đảm bảo an toàn có chiều hướng giảm.

Hiện nay, tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh do ngành y tế quản lý là 2.458 sơ sở (cấp tỉnh quản lý 376 cơ sở, cấp huyện quản lý 2.458 cơ sở); tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý là 134 cơ sở; tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do ngành công thương quản lý là 2.343 cơ sở (trong đó, 1.936 cơ sở kinh doanh, 407 cơ sở sản xuất).

Cũng theo báo cáo giám sát, trên địa bàn huyện Chư Păh, tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm là 648 cơ sở; đã tổ chức 164 đợt kiểm tra 447 lượt cơ sở, phát hiện 88 cơ sở vi phạm xử phạt hành chính hơn 127 triệu đồng. Trên địa  bàn huyện Đak Đoa, tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở chế biến dịch vụ ăn uống là 646 cơ sở; đã tổ chức kiểm tra 2.170 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, phát hiện 83 cơ sở vi phạm, trong đó có 33 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 19 triệu đồng. Trên địa bàn thành phố Pleiku, tổng số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống là 1.992 và 414 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; đã tổ chức 11 đợt kiểm tra 288 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩ, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể; kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với 5 xã, phường; đoàn kiểm tra liên ngành các xã, phường đã kiểm tra 2.195 lượt cơ sở, phát hiện 1.010 cơ sở vi phạm, trong đó nhắc nhở 962 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 48 cơ sở với số tiền hơn 29 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế chung cần khắc phục, như: Công tác tuyên truyền còn yếu và chưa duy trì thường xuyên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm cấp xã còn bất cập về nhiều mặt. Công tác quản lý về loại hình thức ăn đường phố, kinh doanh ăn uống lưu động thiếu thống nhất giữa cơ quan quản lý cấp huyện và tỉnh. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm của một số chủ cơ sở còn thấp; một bộ phận nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số chưa quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Phần lớn các địa phương chưa có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung gây khó khăn trong công tác kiểm dịch...

Thúy Hạnh

 

 

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Đak Đoa nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Biểu dương 400 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG