The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thường trực Tỉnh ủy đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương.
19/07/2016 - Lượt xem: 890
Chiều 19/7, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Đăng Vũ

Nội dung buổi làm việc về tình hình chung các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương; tình hình và kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; việc nghiên cứu quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về công tác dân vận; tổ chức bộ máy, hoạt động của hệ thống chính trị và của ban dân vận, khối dân vận địa phương.

Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin với Đoàn công tác một số vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác dân vận trong thời gian qua. Đồng chí cũng nhìn nhận một số mặt khó khăn hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư cũng đánh giá cao vị trí, vai trò của công tác dân vận, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị chứ không riêng một cơ quan, tổ chức, đơn vị nào.

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Đăng Vũ

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác chỉ đạo triển khai tốt các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng trong đó có những nội dung liên quan đến công tác dân vận; đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng đã ghi nhận những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua; sự quan tâm của cấp ủy các cấp đến đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân; sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của Mặt trận, Đoàn thể thông qua đó góp phần ổn định chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận đã quan tâm cả về bề nổi và chiều sâu; đã phối hợp tốt với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn.

Đối với các đề xuất kiến nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương sẽ tiếp thu, tổng hợp gửi báo cáo những việc thuộc cấp thẩm quyền, những việc trách nhiệm tham mưu của Ban Dân vận Trung ương sẽ tham mưu để xem xét, giải quyết.

Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG