The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
28/06/2016 - Lượt xem: 1087
Sáng ngày 28/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất.

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Đăng Vũ

Tại Kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền tỉnh khóa XI, gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; bầu các Trưởng ban, Phó trưởng Ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh; đây là công việc có ý nghĩa quan trọng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh nhiệm kỳ mới, là những công việc cần thiết để thi hành Hiến pháp, pháp luật về kiện toàn tổ chức chính quyền địa phương cấp tỉnh

 

Kỳ họp thứ nhất cũng sẽ xem xét tình hình hoạt động của địa phương sáu tháng đầu năm 2016 qua việc xem xét, thảo luận, đánh giá các báo cáo như: UBMTTQVN tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tình hình hoạt động sáu tháng đầu năm và chương trình công tác sáu tháng cuối năm 2016; UBND tỉnh trình bày cáo về các nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2016; báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2016; Tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật sáu tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2016; Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri sáu tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2016 và nghe cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét, nghiên cứu, thảo luận các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc thành lập Sở Ngoại vụ; thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; bãi bỏ các nghị quyết quy định về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh …; xem xét báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X)phát biểu khai mạc. Ảnh: Đăng Vũ

Phát biểu trong phiên khai mạc, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X) đã đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; đồng thời sáng suốt lựa chọn trong các vị đại biểu HĐND tỉnh có đức, có tài, không vì lợi ích cá nhân xứng đáng bầu vào các chức danh của HĐND, UBND tỉnh đáp ứng được niềm tin của nhân dân.

Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG