28/04/2017 - Lượt xem: 706
Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn là một chủ trương đúng đắn và có ý nghĩa thiết thực đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Từ năm 2013 đến nay, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân chủ trương trang bị sách cho cơ sở; đồng thời, chỉ đạo hướng dẫn cụ thể cho các xã, phường, thị trấn xây dựng quy chế quản lý và sử dụng sách phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ sở, nhờ đó, việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh dần đi vào nền nếp.

Trong 3 năm (2013 - 2016), thường trực cấp ủy, ban tuyên giáo, thư viện và trung tâm bồi dưỡng cấp huyện, đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tiếp nhận được 08 đợt sách với trên 480 ấn phẩm. Cụ thể: Năm 2013 đến năm 2015: Mỗi năm nhận 02 đợt; mỗi đợt nhận từ 60 đến 66 ấn phẩm; năm 2016 nhận 01 đợt; mỗi xã, phường, thị trấn nhận 22 ấn phẩm và 01 đĩa CD - AUDIO; năm 2017, mỗi xã, phường, thị trấn nhận 01 đợt với 20 ấn phẩm.

Sau khi tiếp nhận sách, các xã, phường, thị trấn đã tiến hành lập sổ quản lý sách và tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc sách. Một số địa phương đã tổ chức luân chuyển sách xuống các tổ dân phố, làng, bản, thôn để phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân; đồng thời, tổ chức các hình thức phục vụ phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc và mượn sách.

Đa số các đầu sách trong Đề án được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở; các kiến thức về văn hóa - xã hội, về tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và một số ấn phẩm hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu, trình độ của cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn... đáp ứng kịp thời nhu cầu tự nghiên cứu, tham khảo, học tập nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã, phường, thị trấn. Đồng thời, đây là những tài liệu bổ ích, cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.

Tuy nhiên, hiện tại số lượng sách của Đề án gửi cho xã, phường, thị trấn còn ít (mỗi xã, thị trấn được trang bị 02 bộ sách), chưa đáp ứng được yêu cầu tìm hiểu của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; người dân tại nhiều thôn, làng nằm cách xa trung tâm xã khó tiếp cận được sách của Đề án.

Tỉnh đang đề xuất Trung ương nghiên cứu tiếp tục triển khai Đề án với các hình thức mới, phù hợp, hiệu quả hơn nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò, tác động của Đề án trong việc đưa kiến thức lý luận chính trị, pháp luật, văn hóa - xã hội, ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất, đời sống đến cơ sở, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2318023300
THB745.16776.25
SGD16772.7616955.92
SEK2360.172419.59
SAR6178.166420.57
RUB361.1402.37
NOK2550.372630.31
MYR5520.575592.03
KWD76229.1279220.07
KRW19.0420.57
JPY213.81221.72
INR322.34334.99
HKD2947.462991.59
GBP28691.5128946.87
EUR25442.0126206.09
DKK3374.323480.08
CHF23172.4323566.46
CAD17389.3817685.08
AUD15743.916011.62
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG