<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

03/07/2014 - Lượt xem: 1270
Sáng 3/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại điểm cầu Gia Lai, tham dự có đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Dương Văn Trang, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng hơn 400 đại biểu về tham dự.

Hội nghị Nghiên cứu, Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 Khóa XI. Ảnh: Đăng Vũ

Theo đó, các đại biểu sẽ được nghe và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa IX) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; quán triệt nội dung Kết luận số 90-KL/TW, ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và thông tin, quán triệt một số chủ trương về xây dựng Đảng và công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng, được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9.

 Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) là một trong những hội nghị đặc biệt quan trọng. Những nội dung được Hội nghị thông qua vừa là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách, trước mắt.

Để Nghị quyết Trung ương đi vào cuộc sống, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao trong nhận thức về sự cần thiết ban hành, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Nghị quyết và các chủ trương của Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI), từ đó nghiêm túc chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị mình công tác.

Hội nghị sẽ được diễn ra trong 01 ngày.

Tin, ảnh: Đăng Vũ

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523255
THB718.49748.46
SGD17064.417250.76
SEK2469.372531.54
SAR6173.326415.54
RUB358.49399.47
NOK2665.62749.16
MYR5665.035738.36
KWD76398.3679396.02
KRW19.8420.87
JPY206.33212.32
INR334.91348.05
HKD2935.472979.42
GBP30455.6630726.75
EUR26080.126731.56
DKK3457.93566.29
CHF23193.523493.74
CAD17172.3217359.86
AUD16309.9516488.07
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG