03/12/2014 - Lượt xem: 1324
Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV (mở rộng) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Thảo luận chung tại Hội trường sáng 03/12, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề trong Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015, đặc biệt là đi sâu thảo luận, phân tích về những vấn đề trọng tâm như tình hình thu - chi ngân sách, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới, tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng... Trước đó, chiều 02/12, qua thảo luận tổ đã có 53 ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn bản.

Quang cảnh Hội nghị

 

Nhìn chung, các đồng chí Ban Chấp hành và đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, có chất lượng vào các dự thảo văn bản trình Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hà Sơn Nhin - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2015: Năm 2015, là năm cuối thực hiện và hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015). Dự báo tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm, có nhiều biến động; trong khi đó tình hình kinh tế - xã hội trong nước và của tỉnh vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của quá trình thực hiện nhiệm vụ. Do đó, các cấp, các ngành cần thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp năm 2015 đã được nêu trong Báo cáo năm 2014, trọng tâm như thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 12,98%. Tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 12,41%. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường đầu tư cho giáo dục tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung triển khai các chính sách, nhiệm vụ về chăm sóc, khám chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, tai nạn giao thông và các tệ nạn khác. Tập trung triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 29/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra....

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Về Dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015: Các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc căn cứ tình hình cụ thể, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Về dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số số 22-CTr/TU ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh: Các cấp ủy, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp đã nêu để thực hiện có hiệu quả Chương trình 22-CTr/TU của Tỉnh ủy trong thời gian đến.

Về Tờ trình của Tiểu Ban Nội dung trình xin ý kiến Ban Chấp hành về phương án mục tiêu, phương châm Đại hội XV và Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV: Đa số các đồng chí cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của Dự thảo Đề cương chi tiết do Tiểu ban Nội dung trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Tiểu ban Nội dung tiếp thu, tu chỉnh hoàn thiện Báo cáo dự thảo để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lấy ý kiến tham gia.

Về tiêu đề, phương châm Đại hội, qua thảo luận đa số các ý kiến thống nhất phương án do Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất, có bổ sung, chỉnh lý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Tiểu Ban Nội dung nghiên cứu, tiếp thu tối đa những nội dung hợp lý để bổ sung và tiếp tục tổ chức lấy ý kiến các đảng bộ theo quy định.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đòi hỏi từng cấp ủy, mỗi đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể cần nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2015 và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ đã đề ra, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của của Đảng...

Tin, ảnh: Nguyễn Đông

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Có một thảo nguyên Gia Lai giữa lòng hồ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314523265
THB738.8769.62
SGD16684.4516866.67
SEK2381.762441.72
SAR6172.496414.69
RUB351.96392.19
NOK2554.952635.03
MYR5522.555594.04
KWD76122.0179108.83
KRW18.5320.09
JPY215.56222.35
INR324.09336.81
HKD2937.342981.32
GBP28016.0628265.44
EUR25583.126351.44
DKK3398.33504.82
CHF23416.0123814.2
CAD17313.1517607.57
AUD15591.215856.33
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG