The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý IV năm 2017
22/11/2017 - Lượt xem: 844
Sáng ngày 17/11, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý IV năm 2017.

Tham gia hội nghị có đồng chí Kpă Thuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

 

 

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý IV năm 2017

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong quý IV năm 2017, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; kịp thời tuyên truyền, nắm bắt tình hình về an ninh chính trị, tư tưởng và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tại địa phương để theo dõi, chỉ đạo. Việc triển khai thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW; việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Việc nắm bắt thông tin từ cơ sở, phản ánh với Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phát huy những kết quả đạt được; khẩn trương hoàn thành các cuộc kiểm tra, đánh giá cơ sở vào cuối quý IV năm 2017. Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên, đánh giá đúng chất lượng đoàn viên, hội viên. Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo đại hội các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ quy định.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tích cực hướng hoạt động về cơ sở bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; thực hiện phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở” từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; tổng hợp, trang bị cặp tài liệu cho cán bộ tỉnh, cấp huyện, xã liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của từng ngành. Đẩy mạnh, đổi mới chương trình, cách thức tập huấn cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhất là các đơn vị vừa tổ chức xong đại hội...

Phạm Chương

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG