The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
28/02/2018 - Lượt xem: 783
Sáng 28/2, tại Hội trường 2/9 - Thành phố Pleiku, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã quán triệt nội dung Nghị quyết 01/NQ-CP, ngày 01/01/2018 của Chính phủ. Theo đó, phương châm hành động của Chính phủ năm 2018 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Chính phủ xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 03 đột phá chiến lược. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh…

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Ngọc Thành đã triển khai Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ gồm 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2018, như: Tăng cường ổn định kinh tế, kiềm soát lạm phát; tập trung đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại các ngành kinh tế; Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh… Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã phân công các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đảm nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, do đó toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh khẩn trương, nỗ lực và quyết tâm, năng động, sáng tạo tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2018.

 Hữu Long

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG