The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Chấn chỉnh việc đi công tác ngoài tỉnh của lãnh đạo sở, ngành, địa phương
09/12/2015 - Lượt xem: 1455
Đó là chỉ đạo mới đây của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành tại Công văn số 5451/UBND-NC. Công văn nêu rõ: Thời gian qua, tình trạng Giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố không chấp hành đúng chế độ đi công tác ngoài tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Khi đi công tác (hoặc đi việc riêng) ngoài tỉnh không thực hiện việc báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh hoặc có báo cáo nhưng mang tính hình thức (đi rồi mới gửi văn bản xin phép, đến sát ngày đi mới gửi văn bản và khi chưa cho phép đã đi), thậm chí có trường hợp không được UBND tỉnh cho phép vẫn đi…

Để giữ nghiêm kỷ cương hành chính và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khi có kế hoạch đi công tác ngoài tỉnh phải kiểm tra, cân nhắc chương trình, kế hoạch hoạt động của UBND tỉnh và mức độ quan trọng của nội dung công việc cần đi để quyết định việc trực tiếp đi  hoặc cử cán bộ công chức đi cho phù hợp, tránh việc trực tiếp đi công tác ngoài tỉnh vào thời gian có kế hoạch họp và các hoạt động quan trọng của tỉnh. Phải có văn bản báo cáo, xin phép gửi đến UBND tỉnh trước ít nhất 2 ngày làm việc so với ngày dự kiến đi công tác (trường hợp cấp bách thì trực tiếp xin phép Chủ tịch UBND tỉnh trước, gửi văn bản sau).

 

Khách hàng làm thủ tục tại Cảng Hàng không Pleiku. Ảnh: T.N
Khách hàng làm thủ tục tại Cảng Hàng không Pleiku. Ảnh: T.N

Văn bản báo cáo, xin phép đi công tác phải nêu rõ sự cần thiết phải trực tiếp đi công tác mà không thể giao hay ủy quyền cấp phó hoặc cán bộ dưới quyền đi thay, nội dung chương trình và thời gian của chuyến công tác (kèm theo văn bản liên quan như giấy mời, văn bản triển khai công việc của cơ quan liên quan hoặc nội dung cần thiết phải làm việc với bộ ngành liên quan đến các công việc của tỉnh). Chỉ được đi sau khi được sự đồng ý của UBND tỉnh, phải đảm bảo sắp xếp công việc và cử cấp phó chịu trách nhiệm phụ trách công việc chung của cơ quan, đơn vị trong thời gian đi công tác. Không đi quá thời gian đã cho phép của UBND tỉnh.

Sau khi kết thúc chuyến công tác phải có văn bản báo cáo, đề xuất về UBND tỉnh đối với các công việc quan trọng cần triển khai (trừ các cuộc họp tổng kết, cuộc họp triển khai công việc mang tính nghiệp vụ, chuyên môn của ngành) hoặc kết quả đạt được đối với công việc thực hiện theo phân công, chỉ đạo của UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

 

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG