The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường công tác quản lý học viên trong các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
11/09/2018 - Lượt xem: 408
Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1937/UBND-KGVX về tăng cường công tác quản lý học viên trong các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế về cai nghiện ma túy, quy chế về quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế về quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện, bảo đảm tính công khai, minh bạch đúng quy định pháp luật.

Chỉ đạo Cơ sở tư vấn và Cai nghiện ma túy tính tăng cường công tác quản lý học viên, công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho học viên trong thời gian điều trị, cai nghiện tại cơ sở.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG