The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
16/01/2017 - Lượt xem: 930
Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW; những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất với tỉnh và Trung ương.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Việc tổ chức sơ kết từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; sơ kết phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, bám sát từng nội dung, giải pháp trong Chỉ thị số 18-CT/TW; Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW (gọi tắt là Chương trình số 40-CTr/TU); Quyết định số 209/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ và Chương trình số 40-CTr/TU, để kiểm điểm, đánh giá; bảo đảm tiến độ thực hiện theo đúng Kế hoạch.

Tải Kế hoạch số 46-KH/TU TẠI ĐÂY.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG