16/01/2017 - Lượt xem: 580
Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW; những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất với tỉnh và Trung ương.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Việc tổ chức sơ kết từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; sơ kết phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, bám sát từng nội dung, giải pháp trong Chỉ thị số 18-CT/TW; Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW (gọi tắt là Chương trình số 40-CTr/TU); Quyết định số 209/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ và Chương trình số 40-CTr/TU, để kiểm điểm, đánh giá; bảo đảm tiến độ thực hiện theo đúng Kế hoạch.

Tải Kế hoạch số 46-KH/TU TẠI ĐÂY.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc

Làng Ia Gri nối nhịp chiêng mừng Lễ hội

[Video] Quảng trường Ba Đình treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước

Kỳ vĩ thác 3 tầng

[Video]: Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2329023380
THB692.75721.64
SGD16874.3317058.54
SEK2534.242598.03
SAR6205.276448.72
RUB352.17392.42
NOK2677.082760.98
MYR5527.035598.55
KWD76624.2479630.38
KRW19.9921.24
JPY204.7211.15
INR325.94338.72
HKD2957.543001.81
GBP29699.4129963.62
EUR26405.1526799.27
DKK3500.533610.24
CHF23304.7423606.31
CAD17437.2317627.58
AUD16735.5616918.25
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG