The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng, thực hiện quy định về công tác cán bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng
11/05/2018 - Lượt xem: 420
Hầu hết đơn vị, địa phương sử dụng phần mềm vào xử lý công việc hằng ngày, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí giấy tờ, tài liệu...

Có 60% thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố được đưa lên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của đơn vị; 45% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi dưới dạng thư điện tử giữa cơ quan, đơn vị có liên quan. Toàn tỉnh cấp trên 8.000 địa chỉ thư điện tử; trong đó, trên 70% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng thư điện tử, có khoảng 50% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong xử lý công việc ở cơ quan. Toàn tỉnh hoàn thành trục liên thông 4 cấp “Trung ương - tỉnh - huyện - xã” để cập nhật, theo dõi quá trình xử lý văn bản; hệ thống cổng/trang thông tin điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành có liên quan đang triển khai Dự án xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; đồng thời, tích hợp dịch vụ công mức độ 3, 4 vào hệ thống “một cửa điện tử liên thông” thuận tiện cho việc xử lý thủ tục hành chính; hoàn thiện, đưa vào khai thác trong năm 2017. Toàn tỉnh cung cấp hơn 1.500 thủ tục hành chính công trực tuyến ở mức độ 2; 259 dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3; 27 dịch vụ công mức độ 4.

Kết quả hình ảnh cho gia lai Hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng, thực hiện quy định về công tác cán bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bên cạnh đó, công tác xây dựng và thực hiện quy định về công tác cán bộ cũng được quan tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường quán triệt, cụ thể hóa quy định của Đảng, Nhà nước thành quy trình, quy định để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức cán bộ trong cả hệ thống chính trị và công khai, minh bạch quy định đó; thực hiện phân cấp quản lý, tăng cường quyền hạn cho người đứng đầu gắn với trách nhiệm cá nhân trong việc lựa chọn, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; thiết lập tiêu chí đánh giá hoạt động công vụ; sắp xếp, bố trí nhân sự đúng với chức danh, tiêu chuẩn.

Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển; đảm bảo không tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ không đúng chuyên môn, ngành, nghề; trong đó, việc tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện đúng quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 90% công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo chức danh. Xây dựng và ban hành kế hoạch tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 – 2021.

Các cơ quan khối đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, huyện và đơn vị sự nghiệp tinh giản 64 người; nghỉ hưu, thôi việc 284 người; tổng số nghỉ 348 người. Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và lập danh sách đề nghị Bộ Nội vụ tinh giản biên chế đối với 370 cán bộ, công chức, viên chức và được Bộ Nội vụ thông báo thống nhất 336 người; xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức. Năm 2016, Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Gia Lai với 317 vị trí. Trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, chú trọng về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, về giới, thành phần dân tộc, độ tuổi, tính kế thừa; từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ các cấp. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện; đồng thời, thực hiện tốt chính sách thu hút, đãi ngộ, sử dụng lao động có chất lượng về làm việc tại địa phương.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG