26/09/2016 - Lượt xem: 1198
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 4265/UBND-NC về tăng cường triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính; đồng thời, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung như:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức về kết quả cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015; quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính hằng năm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với lộ trình cải cách chung của tỉnh và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó chú trọng đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ rào cản, thủ tục rườm rà, không phù hợp, rút ngắn thời gian và tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thực hiện tốt Luật Chính quyền địa phương và Đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39/NQ-TW và Nghị định 108/2014/NĐ-CP; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá thường xuyên hoặc đột xuất  việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời tổng hợp các kiến nghị, khóa khăn, vướng mắc của người dân và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp....

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2311023230
THB752.85784.25
SGD17044.9517231.13
SEK2448.792510.44
SAR6163.516405.36
RUB368.53410.65
NOK2524.22603.32
MYR5562.185634.19
KWD76107.2579093.6
KRW19.2720.81
JPY208.57214.68
INR327.58340.43
HKD2946.812990.94
GBP31110.9531387.92
EUR25758.8126532.46
DKK3413.843520.85
CHF23345.0423742.06
CAD17467.0817764.13
AUD15896.2116166.55
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG