The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Chấn chỉnh hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính
04/08/2017 - Lượt xem: 635
Thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017, trong thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại 10 sở, ngành (Giao thông Vận tải, Công thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế, Thanh tra, Văn phòng Ủy ban nhân dân) và 09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Mang Yang, Chư Păh, Đức Cơ, Ia Grai, Krông Pa, Phú Thiện.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính từ tỉnh đến huyện, xã tiếp tục được các cơ quan, địa phương tập trung quan tâm chỉ đạo thường xuyên và có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Việc ban hành các kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan, địa phương còn chậm. Công tác công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thông qua việc thực hiện niêm yết công khai thông tin, địa chỉ cơ quan có thẩm quyền chưa được thực hiện hoặc có thực hiện nhưng không đúng quy định. Trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, vẫn còn tình trạng nhận thừa, yêu cầu thêm các loại giấy tờ ngoài quy định và nội dung thủ tục hành chính đã được công bố công khai; quá trình giải quyết vẫn còn tình trạng trễ hạn so với quy định...

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính và các cá nhân có liên quan; đồng thời, có giải pháp, kế hoạch cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, không để tiếp diễn trong thời gian đến.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tiếp thu, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Thanh Hằng (đưa tin)

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG