The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: Kết quả sau 01 năm thực hiện Quy định 183-QĐ/TW
09/06/2014 - Lượt xem: 1945
Qua 01 năm thực hiện nhiệm vụ theo Quy định 183-QĐ/TW ngày 08/4/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (chính thức đi vào hoạt động từ ngày 03/6/2013), tuy cơ sở vật chất, điều kiện làm việc còn có những khó khăn nhất định, nhưng lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã quan tâm, chỉ đạo khắc phục khó khăn, tập trung củng cố tổ chức bộ máy (kể cả các tổ chức đoàn thể), sắp xếp nhân sự; ban hành đầy đủ các quy chế nội bộ; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể đưa các hoạt động của Ban từng bước đi vào nền nếp, bước đầu đã tạo được sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở địa phương.

Ảnh minh họa (internet)

Trong thời gian qua, Ban luôn luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm tình hình, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời các bức xúc, nổi cộm trong dân, không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý 21 vụ án theo quy định tại Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị và một số vụ việc phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm. Đã tiếp nhận 163 đơn/151 vụ của công dân (chuyển 92 đơn/92 vụ đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền; thẩm tra, xác minh 06 đơn/06 vụ; số còn lại lưu đơn vì đã gửi đúng cơ quan chức năng có trách nhiệm xem xét giải quyết hoặc trùng lắp). Tham dự 11 đợt tiếp dân định kỳ của Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực trực Hội đồng nhân dân tỉnh và 06 lần tiếp công dân tại cơ quan Ban và Phòng trực tiếp công dân của Tỉnh ủy. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 20-TT/TU ngày 03/3/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản (triển khai thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị); phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng Chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ, tổng kết 08 chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố bố trí một đồng chí thường trực cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và một lãnh đạo văn phòng cấp ủy theo dõi tổng hợp công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của địa phương. Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về nội dung và nhân sự; xây dựng kế hoạch tổ chức thành công Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai (vào ngày 23/12/2013).

Để thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, Ban đã sắp xếp, bố trí 35 cuộc làm việc với các huyện, thị, thành ủy và một số sở, ngành để nắm tình hình, kiểm tra, hướng dẫn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tổ chức tập huấn cho 70 cán bộ, công chức phụ trách theo dõi công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan nội chính tỉnh. Xây dựng được 08 quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy khối; Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngoài ra, Ban đã tham gia ý kiến đối với 36 trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi quy hoạch, bổ nhiệm hoặc hiệp y bổ nhiệm theo quy định. Thực hiện thẩm định các văn bản do các đơn vị soạn thảo có liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy. Nắm tình hình, xác minh thực tế tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xử lý một số đơn thư của công dân có dấu hiệu tiêu cực, liên quan đến hành vi tham nhũng

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ theo Quy định 183 vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, nhất là việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả về lĩnh vực công tác phòng, chống tham nhũng. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu; việc phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng còn ít so với dư luận xã hội; tiến độ xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, vụ án nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm còn chậm, kéo dài. Hiện nay các cơ chế để kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi liên quan đến tham nhũng chưa được quy định một cách rõ ràng. Bên cạnh đó, cơ chế bảo vệ, động viên, khen thưởng người phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng chưa cụ thể và chưa tương xứng, nên kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua chưa đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và người dân. Một số đơn thư liên quan đến hoạt động tố tụng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến nhưng các cơ quan này rất chậm trả lời hoặc không trả lời, gây khó khăn, kéo dài thời gian giải quyết vụ việc ở địa phương...

Trọng Giáp

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG