08/11/2016 - Lượt xem: 5579
Trong những năm qua việc quản lý rừng sản xuất còn nhiều bất cập, trước tình hình đó, ngày 01/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 49/2006/QQĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất.

Rừng sản xuất là rừng được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, các lâm sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường. Về nguyên tắc, rừng sản xuất được quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng bền vững, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng được duyệt và những chính sách liên quan đến giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng sản xuất đối với chủ rừng cụ thể.

Việc xác định các mục tiêu kinh doanh và biện pháp tác động vào rừng sản xuất phải phù hợp với đặc tính của hệ sinh thài rừng và theo quy định của pháp luật.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314023260
THB752.58783.97
SGD16931.7817116.7
SEK2350.332409.5
SAR6171.496413.65
RUB360.19401.36
NOK2483.352561.19
MYR5546.65618.41
KWD76180.7579169.89
KRW19.3420.89
JPY208.44214.48
INR321.49334.1
HKD2942.232986.28
GBP29629.1429892.88
EUR25372.2326134.24
DKK3363.113468.53
CHF23250.0823645.45
CAD17349.8917644.93
AUD15626.9415892.69
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG