<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

29/04/2018 - Lượt xem: 383
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND, ngày 20/4/2018 về việc phê duyệt phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018.

Phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp 16,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các đơn vị, địa phương để thực hiện Chương trình, như: Thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng chuyển tiếp; hỗ trợ bảo vệ rừng nằm trong lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho bảy cộng đồng; chi phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và thực hiện khoán bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/NĐ-CP, ngày 09/9/2015 của Chính phủ.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thư Bác gởi ĐH các dân tộc thiểu số miền Nam-lời hiệu triệu trái tim

Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong kỹ nghệ ghè 2 mặt ở châu Á

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2321023310
THB711.2740.87
SGD16988.0517173.55
SEK2436.712498.05
SAR6187.626430.4
RUB360.97402.23
NOK2649.732732.78
MYR5591.95664.28
KWD76352.7279348.44
KRW19.5120.73
JPY202.81208.7
INR331.72344.73
HKD2944.462988.54
GBP29900.3230166.41
EUR25833.9526479.21
DKK3423.263530.56
CHF22655.9522949.18
CAD17154.3317341.64
AUD16239.8916417.22
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG