The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh
13/12/2014 - Lượt xem: 1698
Sau khi Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 22-CTr/TU ngày 02 tháng 11 năm 2011 về nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh, sau 3 năm thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực, qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và ý thức của mọi công dân trong công tác bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường sinh thái.

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Tỉnh đã quan tâm, chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường của các cơ quan chức năng từ cấp tỉnh đến huyện, xã. Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để có sự phân công, phân cấp hợp lý. Thường xuyên thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch khoáng sản... để làm công cụ và nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Luôn quan tâm quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kiểm soát để ngăn ngừa, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm; đồng thời khen thưởng, biểu dương kịp thời những gương điển hình, gương người tốt việc tốt trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Trong hơn 3 năm (2011 - 2014) các ngành chức năng đã phát hiện 4.852 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; đã xử lý: 4.659 vụ; tịch thu 1.005 phương tiện các loại và gần 11.000 m3 gỗ các loại; thu, nộp ngân sách hơn 94 tỷ đồng. Thanh kiểm tra và xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 102/148 cơ sở kiểm tra với tổng số tiền xử phạt hơn 2,4 tỷ đồng.

Tổ chức bộ máy các ngành tài nguyên, môi trường, kiểm lâm luôn được củng cố, kiện toàn; bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất cho công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, tạo điều kiện để đào tạo, chuẩn hóa, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Với chủ trương xã hội hóa nghề rừng và phương châm “lấy rừng, nuôi rừng”, tỉnh đã khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, đầu tư vốn phát triển lâm nghiệp, đầu tư sản xuất, hoàn thiện chính sách khoán bảo vệ rừng ổn định, lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân. Qua đó, đã huy động từ các tổ chức, cá nhân có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng với số tiền 133.360 triệu đồng và đã chi trả cho các chủ rừng 103.169 triệu đồng. Đây là nguồn tài chính quan trọng bổ sung vào nhu cầu cùng với nguồn đầu tư từ ngân sách địa phương chi cho công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Quá trình tổ chức đôn đốc huy động nguồn thu nhìn chung các công ty thủy điện, công ty cấp nước sinh hoạt đều thực hiện đúng thời gian chi trả theo đúng quy định.

Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ môi trường, các dự án đầu tư sản xuất, sử dụng nhiên liệu sinh học năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản phẩm thân thiện với môi trường; ưu tiên thực hiện các dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về bảo vệ môi trường trong công tác xử lý chất thải, khắc phục suy thoái, sự cố môi trường và biến đổi khí hậu.

Hằng năm, tỉnh bố trí ngân sách sự nghiệp cho công tác quản lý bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ ở khu vực có nguy cơ bị xâm hại cao và gắn với đảm bảo cuộc sống cho người dân, nhất là cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; trồng rừng đặc dụng ở các Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm theo các dự án được cấp có thẩm quyền quyết định. Đồng thời, tăng cường đầu tư các công trình thiết yếu phụ trợ cho việc trồng và bảo vệ rừng như trạm bảo vệ rừng, chòi canh, đường tuần tra, dụng cụ thiết yếu cho công tác phòng, chống cháy rừng... Nhằm nâng cao năng lực quan trắc, giám sát môi trường địa phương, tỉnh đã Phê duyệt Dự án “Trạm quan trắc môi trường nước tự động và thiết bị đo lưu lượng nước trên sông Ba thuộc địa bàn thị xã An Khê” với tổng mức đầu tư 18,650 tỷ đồng và đang xây dựng dự án “Nâng cao năng lực quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Gia Lai” với tổng kinh phí 34,779 tỷ đồng. Đồng thời, chỉ đạo đầu tư hệ thống xử lý môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường lưu vực Sông Ba thời gian qua, đến nay chất lượng môi trường lưu vực Sông Ba đã được cải thiện đáng kể.

Ảnh minh họa (nguồn: GLO)

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt ở cơ sở chưa nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng của các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng còn những hạn chế nhất định. Có lúc, có nơi còn buông lỏng quản lý, thiếu kiên quyết, thiếu sự phối hợp đồng bộ trong xử lý các hành vi vi phạm. Tình hình vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng tuy có giảm về quy mô, tính chất nhưng số vụ vi phạm không giảm, công tác quản lý lâm sản trong khâu chế biến, lưu thông còn nhiều sơ hở, nạn cháy rừng, phá rừng làm nương rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra. Diện tích rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp; chất lượng rừng ngày càng giảm. Đời sống của người dân ở vùng gần rừng còn nhiều khó khăn. Công tác phổ biến pháp luật, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường hiệu quả chưa cao, chưa thường xuyên, sâu rộng tới mọi thành phần trong xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một bộ phận nhân dân chưa được tiếp cận đầy đủ với pháp luật về tài nguyên khoáng sản và môi trường. Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản còn một số bất cập. Các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản của tỉnh còn thiếu các tài liệu điều tra, thăm dò địa chất, khoáng sản trên địa bàn nên thiếu căn cứ xem xét cấp phép hoạt động khoáng sản cũng như bảo vệ khoáng sản, lập quy hoạch khoáng sản. Công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác gặp khó khăn do phần lớn các loại khoáng sản có trữ lượng nhỏ, không tập trung, chủ yếu phân bố ở khu vực miền núi, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, xa trung tâm hành chính huyện, xã, lực lượng chuyên trách lĩnh vực này rất hạn hẹp,... Công tác quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn vẫn còn gặp những bất cập, khó khăn như: Trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

Nguyễn Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Gia Lai tổ chức giao nhận quân năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm

Gia Lai: Hiệu quả công tác tuyển quân trong vùng đồng bào có đạo

Đầu Xuân trẩy hội ở An Khê

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG