The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Hỗ trợ kinh phí để trồng rừng tại Khu căn cứ cách mạng xã Krong, huyện Kbang
20/11/2016 - Lượt xem: 1383
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo số 344-TB/TU ngày 18 tháng 11 năm 2016 về việc thống nhất hỗ trợ kinh phí cho Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thực hiện trồng rừng tại Khu căn cứ cách mạng xã Krong, huyện Kbang.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương để Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung trên 1,7 tỷ đồng từ nguồn tiền bồi thường thiệt hại hai cây gỗ hương đã nộp vào ngân sách tỉnh cho Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thực hiện trồng rừng tại Khu căn cứ cách mạng xã Krong, huyện Kbang như đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 4539/TTr-UBND, ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG