The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu
14/07/2018 - Lượt xem: 879
Trong 5 năm trở lại đây, Gia Lai liên tục gặp hạn hán khiến hàng ngàn ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, người dân bị thiệt hại nặng nề. Riêng đợt hạn hán trong năm 2016 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã có gần 30.556,1 ha cây trồng bị hạn và thiếu nước tưới.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong 5 năm trở lại đây, Gia Lai liên tục gặp hạn hán khiến hàng ngàn ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, người dân bị thiệt hại nặng nề.

Riêng đợt hạn hán trong năm 2016 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã có gần 30.556,1 ha cây trồng bị hạn và thiếu nước tưới, cụ thể, 6.319,2 ha cây trồng bị mất trắng, 22.221 ha cây trồng bị giảm năng suất 30 - 70%, 2.015,9 ha cây trồng bị giảm năng suất dưới 30% và thiếu nước tưới. Cùng với cây trồng bị thiệt hại, giảm năng suất, hạn hán làm cho 13.778 hộ/61.186 nhân khẩu bị thiếu đói, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số và 9.164 hộ dân trên địa bàn tỉnh bị thiếu nước sinh hoạt. Để tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp người dân lựa chọn cây trồng, phương pháp canh tác phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Lập đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020. Theo đề án, các cấp, các ngành và địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân triển khai chuyển đổi một số loại cây trồng có thể phát triển tốt, cho năng suất cao, như: cỏ chăn nuôi, bắp lấy thân, thanh long ruột đỏ, đậu đỗ... Tính đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi được gần 1.000 ha từ đất trồng lúa nước thường bị hạn sang các cây trồng khác cho thu nhập ổn định. Dự kiến đến năm 2020, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh sẽ nghiên cứu chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả không đủ nguồn nước sang các loại cây trồng khác cho năng suất cao và ổn định.

Khuyến khích người dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, từng bước hình thành các cánh đồng lớn, sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích.

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới thích ứng với biến đổi khí hậu trong xây dựng đô thị, phát triển, sử dụng năng lượng, giao thông, vật liệu xây dựng, thoát nước.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra trên diện rộng khắp cả nước, các đô thị cần được tạo dựng tính thích ứng để có thể phát triển bền vững. Lựa chọn địa điểm xây dựng phù hợp, thiết kế cảnh quan môi trường xung quanh, chọn hướng nhà và thiết kế công trình trên quan điểm phát triển bền vững môi trường và thích ứng với biển đổi khí hậu.

Sử dụng vật liệu có hiệu quả, hạn chế sử dụng và tiến tới không sử dụng vật liệu có tác động xấu đến môi trường, ưu tiên sử dụng vật liệu không nung, vật liệu địa phương, vật liệu tái sinh, tái chế, vật liệu nhẹ có khả năng cách nhiệt tốt...

Chủ động xây dựng, chuẩn bị các phương án, điều kiện phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; chương trình kiểm tra các công trình phục vụ tưới tiêu trước mùa mưa, bão; xây dựng phương án quản lý, vận hành hồ chứa phục vụ chống hạn, chống lũ. Xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, lụt, bão; chủ động bố trí sắp xếp lại dân cư. Trong mùa bão, xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng sẵn sàng thực hiện việc sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Thực hiện chương trình nâng cấp, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước: Trong những năm qua tỉnh luôn quan tâm thực hiện nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước nhất là các hồ chứa nước thủy lợi. Hằng năm, tỉnh đều ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa, lũ hằng năm.

Theo đó, các chủ đập thủy điện, thủy lợi củng cố, kiện toàn tổ chức quản lý, vận hành khai thác các hồ chứa nước; tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, công trình đập trước, trong và sau mùa lũ; thi công các hạng mục công trình thủy lợi, thủy điện để đạt cao trình vượt lũ; sửa chữa, nâng cấp các hồ đập, hệ thống tiêu thoát lũ, kè bảo vệ để đảm bảo an toàn trong mưa lũ; thực hiện có hiệu quả quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, kiểm định an toàn đập, phương án bảo vệ đập, phương án phòng, chống lụt, bão và đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa, lũ.

Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định pháp luật của các chủ đập về quản lý an toàn đập, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, nhất là việc vận hành điều tiết lũ các hồ chứa thủy điện theo quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được phê duyệt. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống lũ, lụt; phối hợp với chủ các đập thủy lợi, thủy điện, thực hiện quy trình hồ chứa, triển khai kịp thời công tác quản lý an toàn đập trong mùa mưa lũ hằng năm.

Giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh được Trung ương đưa vào danh mục đầu tư công 02 dự án: Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga, với tổng mức đầu tư là 222 tỷ đồng, Hồ chứa nước Tầu Dầu 2, với tổng mức đầu tư là 197 tỷ đồng

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG