The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Công nhận gần 280 sáng kiến về quản lý môi trường cho 229 cá nhân
17/06/2016 - Lượt xem: 1427
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký quyết định công nhận gần 280 sáng kiến về những giải pháp quản lý, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2015.

Trong số các sáng kiến được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhân lần này, có 34 sáng kiến cấp toàn quốc cho 14 cá nhân và 242 sáng kiến cấp Bộ cho 215 cá nhân.

Các sáng kiến cấp toàn quốc nổi bật trong năm 2015 như sáng kiến xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; sáng kiến trong chỉ đạo thành công chuẩn bị Báo cáo và tham dự Hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) được tổ chức tại Paris...

Bên cạnh đó, năm 2015 cũng ghi nhận nhiều sáng kiến quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của ngành tài nguyên và môi trường như: Sáng kiến trong chỉ đạo xây dựng, trình ban hành Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, Luật Khí tượng thủy văn; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thiện các công cụ quản lý tổng hợp tài nguyên biển, hải đảo.

Ngoài 34 sáng kiến cấp toàn quốc, 242 sáng kiến cấp Bộ cũng là những giải pháp có tính mới, được áp dụng, mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực trong ngành tài nguyên môi trường, đóng góp tích cực cho phát triển kinh - tế xã hội đất nước.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc ghi nhận và tôn vinh các sáng kiến về quản lý môi trường trong năm 2015 sẽ là động lực mạnh mẽ phát triển các phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành tài nguyên và môi trường trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước theo hướng hội nhập quốc tế.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG