The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU về Quy chế dân chủ ở cơ sở
26/03/2018 - Lượt xem: 1136
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU về Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới.

Kết quả hình ảnh cho thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gia lai

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Tổng kết nhằm đánh giá kết quả 10 năm quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới và các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở; làm rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Qua đó, đề xuất những nội dung, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ở đơn vị, địa phương trong thời gian tới. Việc tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU phải tiến hành từ cơ sở đến tỉnh, đảm bảo tiến độ, đúng mục đích và nội dung kế hoạch, tránh hình thức và làm lướt. Phương thức tổng kết: Bằng văn bản.

Xem và tải Kế hoạch TẠI ĐÂY.

Ưu Ái

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG