The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tình hình tổ chức đại hội các cấp của các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
10/08/2017 - Lượt xem: 828
Theo tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy, đến nay, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, gồm: Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đang tập trung chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ đảm bảo tiến độ đề ra.

Tính đến ngày 07/8/2017, hội cựu chiến binh đã tổ chức xong đại hội cấp cơ sở (249/249) và đại hội 16/17 đơn vị cấp huyện (huyện Chư Prông chưa tổ chức đại hội). Kết quả có 04 đơn vị cấp cơ sở bầu không trúng nhân sự dự kiến làm chủ tịch (phường Chi Lăng, thành phố Pleiku; xã Ia H’Lốp, Ia Ko, huyện Chư Sê; xã Ia Krê, huyện Đức Cơ). Dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong tháng 9 năm 2017.

Đoàn thanh niên đã hoàn thành xong đại hội cấp cơ sở (735/735 đoàn cơ sở) và đại hội 12/28 đơn vị cấp trực thuộc. Kết quả có 01 đơn vị cấp cơ sở bầu không trúng nhân sự dự kiến làm Bí thư (phường Hoa Lư, thành phố Pleiku). Dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong tháng 10 năm 2017.

Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội hội nông dân cấp cơ sở, tiến tới đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023; ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; công tác nhân sự và tổ chức đại hội điểm hội nông dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hội nông dân cấp huyện chỉ đạo cơ sở tổ chức hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2016 - 2018. Đến nay có 12/17 đơn vị chỉ đạo tổ chức xong Hội nghị Chi hội, còn 05 đơn vị: Kbang, Đak Pơ, Chư Pưh, Chư Sê, Krông Pa chưa tổ chức xong hội nghị.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai kế hoạch tổ chức đại hội; hướng dẫn công tác chuẩn bị nội dung, công tác nhân sự ban chấp hành công đoàn các cấp, lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở; thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung; chỉ đạo đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với liên đoàn lao động huyện Đak Đoa; tổ chức tập huấn triển khai công tác đại hội công đoàn các cấp, công tác tài chính công đoàn cho 71 lượt cán bộ công đoàn chủ chốt. Đồng thời, tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội X Công đoàn tỉnh, đảm bảo tiến độ theo quy định.

Thanh Hằng 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG