16/04/2018 - Lượt xem: 1357
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 124-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Mục đích của Kế hoạch được nêu rõ, tổ chức quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Chỉ thị 21-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí to lớn của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là Nghị quyết 11-NQ/TW), từ đó tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả về công tác phụ nữ và bình đẳng giới ở các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy trong việc xây dựng, củng cố tổ chức, cán bộ nữ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp hội liên hiệp phụ nữ; tạo điều kiện cho các cấp hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình và trẻ em; nhất là chính sách đối với phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tải Kế hoạch 124 TẠI ĐÂY.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314523265
THB750.75782.07
SGD16915.5717100.31
SEK2362.052421.52
SAR6171.846414
RUB361.25402.54
NOK2490.032568.08
MYR5514.635586.02
KWD76347.9679343.65
KRW19.1720.7
JPY212.61219.8
INR325.49338.26
HKD2937.232981.21
GBP29716.3929980.9
EUR25682.3426453.66
DKK3404.073510.77
CHF23302.1923698.45
CAD17521.4417819.4
AUD15715.4515982.69
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG