The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
20/02/2019 - Lượt xem: 524
Hiện nay, toàn tỉnh có trên 300.000 thanh niên, chiếm 21,43% trong cơ cấu dân số và 35,2% tổng lực lượng lao động của tỉnh. Trong đó, thanh niên nông thôn chiếm 60,04%, thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 44,95%, chủ yếu là dân tộc Jrai, Bahnar và một số ít dân tộc thiểu số phía Bắc di cư vào. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội đạt 55,4%, đang sinh hoạt tại 4.332 chi đoàn, 5.995 chi hội.

Trong những năm qua, đại bộ phận thanh niên các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống của Đoàn; tin tưởng vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, có ý thức tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; ý thức rõ trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, gia đình và xã hội; tích cực học tập, nâng cao trình độ, vươn lên xóa đói, giảm nghèo; tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Gia Lai.

Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực đối với công tác thanh niên, giúp thanh niên phát huy tốt vai trò của mình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn thanh niên đảm nhận các công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, như: Dạy nghề và giải quyết việc làm, học tập nâng cao tay nghề, tập huấn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình... Đồng thời, bố trí cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động của thanh niên và tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí. Chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm chăm lo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao kiến thức, trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên, thông qua các chương trình phối hợp, như: Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên tỉnh với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công thương...; Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho 106.681 thanh niên, trong đó có trên 30.000 thanh niên dân tộc thiểu số, giới thiệu việc làm cho 30.322 thanh niên, xây dựng 316 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế ở cấp xã với 1.682 gương thanh niên làm kinh tế giỏi, mở 536 lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi cho 185.487 lượt đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã lồng ghép trong chương trình công tác, xây dựng chương trình cụ thể về công tác thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, như: Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh với Hội Cựu Chiến binh tỉnh về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động giúp thanh niên có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình, với gia đình và xã hội; Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” do Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trì, Đoàn Thanh niên là thành viên, nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy trẻ, giúp cho bà mẹ ở độ tuổi thanh niên nắm vững kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em, hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ hơn quyền trẻ em, thực hiện xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”...

Các cấp bộ đoàn đã triển khai 3.133 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 56,3 tỷ đồng. Thông qua các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, đoàn thanh niên các cấp đã phát huy tốt vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong quá trình thực hiện phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, Đoàn Thanh niên tỉnh đã chú trọng đến việc triển khai thực hiện các nội dung “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tập trung hướng đến đối tượng là người nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa...

Xác định công tác thanh niên là nhiệm vụ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục xác định việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng để từ đó thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng về tư tưởng cho thanh niên; nắm chắc diễn biến tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội trong thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo. Quan tâm tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên được hưởng các chính sách ưu đãi về học nghề và giải quyết việc làm. Tạo điều kiện cho thanh niên được cống hiến và trưởng thành, phát huy tốt hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG