The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018
14/05/2018 - Lượt xem: 573
Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018", Ban Thường trực trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai.

Thông qua việc lồng ghép thực hiện 05 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới góp phần vào việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền, cacd ban, ngành liên quan và các tổ chức thành viên cùng cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG