The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Liên đoàn Lao động tỉnh: Tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 10 khóa IX
30/12/2016 - Lượt xem: 1149
Sáng 30/12/2016, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 10, khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2016, các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao; có nhiều đổi mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tích cực, chủ động trong tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở; chăm lo thiết thực quyền lợi đoàn viên, người lao động; động viên đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực lao động, sản xuất, công tác, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn các cấp trong tỉnh đạt được trong năm 2016. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên”, vì vậy các cấp Công đoàn cần quan tâm phát triển đoàn viên mới, triển khai các phong trào phải xuất phát từ cơ sở, hướng về đoàn viên, vì đoàn viên. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017; triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác công đoàn đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2017; tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thức XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, bố trí thời gian đi làm việc với cơ sở, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của cơ sở; vào tháng cuối quý, Công đoàn các cấp tiến hành điều tra xã hội học đối với các vấn đề dư luận quan tâm, nắm bắt tư tưởng của đối tượng thuộc diện quản lý; báo cáo, đề xuất các vấn đề cho cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết...

Tin, ảnh: Phạm Chương

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG