The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc trong quý III/2018
03/10/2018 - Lượt xem: 1503
Vận động nhân dân đóng góp 117,338 tỷ đồng, hiến tặng 67,360m2 đất

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã vận động nhân dân đóng góp 117,338 tỷ đồng, hiến tặng 67,360m2 đất, đóng góp 17.788 ngày công trị giá 3,5 tỷ đồng, đến nay toàn tỉnh có 51 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã huy động được gần 2,9 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 50 căn nhà đại đoàn kết, sữa chửa 07 căn cho các hộ nghèo với số tiền gần 2,1 tỷ đồng; chi hỗ trợ xây dựng 04 mô hình nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững tại huyện Đak Pơ, Mang Yang, Chư Prông và Chư Păh với số tiền 450 triệu đồng. Tiếp tục duy trì 211 mô hình tư vấn, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; 53 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, mô hình giảm nghèo: Ia Pa với 05 mô hình giảm nghèo bền vững; Kbang với 38 mô hình Giảm nghèo bền vững; Đak Đoa đã xây dựng được 58 nhóm thợ xây, 11 nhóm thợ thủ công mỹ nghệ, 2 nhóm đan lát mây tre, 7 nhóm dệt thổ cầm, 03 nhóm thợ chế tác nhạc cụ; Pleiku với các mô hình áp dụng kỹ thuật mới vào chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mô hình kết hợp sản xuất cà phê – lúa - chăn nuôi bò, mô hình kinh doanh giỏi.

Đồng thời, triển khai hỗ trợ vốn, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới. Hiện nay, toàn tỉnh có 165 hợp tác xã kiểu mới với 22 mô hình liên kết phát triển kinh tế.

Cao Thương

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG