The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Hội Cựu chiến binh Gia Lai: Thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
05/04/2017 - Lượt xem: 2272
Hiện nay, toàn tỉnh có 17 tổ chức Hội Cựu chiến binh cấp huyện và 252 cơ sở Hội (trong đó có 22 cơ sở Hội xã, phường, thị trấn và 30 cơ sở Hội cơ quan hành chính sự nghiệp) với 32.000 hội viên (trong đó hội viên là đảng viên 5.890 người, chiếm 19,6%; hội viên là người dân tộc thiểu số 12.082 người, chiếm 40,22%).

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, nhất là phong trào cựu chiến binh đoàn kết, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa trong hội viên cựu chiến binh.

Ảnh: Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh với chuyên đề “Cựu chiến binh Gia Lai với phong trào Hai xóa - Ba giúp - Ba mô hình” (hai xóa: Xóa nghèo - xóa nhà dột nát; ba giúp: Công sức - giống vốn - việc làm;  ba mô hình: Kinh tế trang trại - tổ hợp sản xuất - kinh doanh dịch vụ), các cấp Hội đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể như khảo sát, đánh giá thực trạng đời sống và tiềm năng, thế mạnh tại chỗ của địa phương, của hội viên để xây dựng kế hoạch, biện pháp giúp đỡ và động viên cựu chiến binh nêu cao ý thức tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Hằng năm, tổ chức các lớp tập huấn về công tác vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phát triển trang trại phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của từng địa bàn, trước hết tập trung vào các hộ cựu chiến binh nghèo, nhà dột nát và vùng có nhiều hội viên là người dân tộc thiểu số khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao... Nhờ đó, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo và tăng tỷ lệ số hộ hội viên khá giàu; đến cuối năm 2016, số hộ hội viên nghèo (theo tiêu chí mới) trên toàn tỉnh là 1.912 hộ, chiếm tỷ lệ 6,2%; số hộ khá giàu là 9.130 hộ, đạt tỷ lệ 31%; số xã, phường không còn hộ cựu chiến binh nghèo đạt tỷ lệ 25%.

Từ kết quả hoạt động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong giai đoạn 2000 - 2015, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu”; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cùng với nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Có thể khẳng định rằng: Trong những năm qua, cựu chiến binh Gia Lai đã luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong mọi hoạt động, tích cực trong lao động sản xuất và giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Thanh Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Đak Đoa nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Biểu dương 400 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Sôi động làng hoa phục vụ Tết

Long trọng tọa đàm Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG